Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"krok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krok" po polsku

krok

Step up obrazek do "pas" po polsku Pas de Deux
rzeczownik
 1. step *****
  • krok [policzalny]
   She took a step back. (Ona zrobiła krok do tyłu.)
   Don't come a step nearer! (Nie zbliżaj się ani na krok!)
   Only a few more steps and we'll be there. (Jeszcze tylko kilka kroków i tam będziemy.)
   link synonimy: stride, pace
  • działanie, krok [policzalny]
   What's another step? (Jaki jest kolejny krok?)
   Her steps were controlled by the FBI. (Jej działania były kontrolowane przez FBI.)
 2. measure *****
  • sposób, środek, zabieg, krok (sposób na osiągnięcie czegoś) [policzalny]
   I will use all measures necessary to accomplish this mission. (Użyję wszystkich środków niezbędnych do ukończenia tej misji.)
   All necessary measures should be taken to finally stop the violence. (Wszystkie potrzebne środki powinny zostać podjęte, aby w końcu powstrzymać przemoc.)
 3. move *****
  • działanie, krok [policzalny]
   She's very shy, you have to make the first move. (Ona jest bardzo nieśmiała, ty musisz zrobić pierwszy krok.)
   She decided on a brave move. (Ona zdecydowała się na odważne działanie.)
 4. footstep *
 5. pace ***
  • krok (pojedynczy) [policzalny]
   Take one pace backward, please. (Zróbcie jeden krok do tyłu, proszę.)
   link synonim: step
 6. stride **  
  link synonim: step
 7. gait
  • chód, krok
   Don't try to change his natural gait. (Nie próbuj zmieniać jego naturalnego chodu.)
   Your gait suggests you strained your ankle. (Twój chód wskazuje na to, że nadwyrężyłeś kostkę.)
 8. foray
  • krok, próba sił
   Our squadron's first foray was a major success. (Pierwsza próba sił naszego szwadronu była znaczącym sukcesem.)
 9. strut
 10. crutch BrE , crotch AmE
  • krok (w spodniach)
 11. pas
  • krok (w balecie)
 12. tread *
  • krok (dźwięk kroków)
   The tread reverberated in the hall. (Dźwięk kroków rozbrzmiał w holu.)
   The tread was very loud in the empty chamber. (Dźwięk kroków był bardzo głośny w pustej komnacie.)
 13. crutch
  • krok (w spodniach)  BrE
 14. remove ****    BrE oficjalnie
  I am at two removes from the victory. (Jestem o dwa kroki od zwycięstwa.)
  One more remove and I'll get what I want. (Jeszcze jeden krok i dostanę to, czego chcę.)
 15. pacing
 16. gree   dawne użycie

powered by  eTutor logo