Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"measured" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "measured" po angielsku

measured

przymiotnik
 1. miarowy (np. oddech, krok)
 2. wyważony, przemyślany (o słowach, wypowiedzi)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "measure" po polsku
czasownik
 1. mierzyć, oceniać [przechodni]
  Will you be able to measure the results of these changes? (Czy będziecie w stanie ocenić wyniki tych zmian?)
  I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict. (Nie sądzę, byśmy mogli ocenić, kto w tym konflikcie ucierpiał bardziej.)
 2. wymierzyć (ocenić rozmiar, wagę, ilość, itd.) [przechodni]
  Measure the distance from the sofa to the window, please. (Proszę, wymierz odległość od kanapy do okna.)
  I didn't measure the wardrobe and now it won't fit through the door. (Nie wymierzyłem szafy i teraz nie można jej zmieścić przez drzwi.)
  You should measure the room before buying furniture. (Powinieneś zmierzyć pokój przed kupnem mebli.)
  I have to measure my windows because I want to buy new curtains. (Muszę zmierzyć swoje okna, bo chcę kupić nowe zasłony.)
 3. mierzyć (być określonej długości lub szerokości) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. sposób, środek, zabieg, krok (sposób na osiągnięcie czegoś) [policzalny]
  I will use all measures necessary to accomplish this mission. (Użyję wszystkich środków niezbędnych do ukończenia tej misji.)
  All necessary measures should be taken to finally stop the violence. (Wszystkie potrzebne środki powinny zostać podjęte, aby w końcu powstrzymać przemoc.)
 2. miara (określona objętość czegoś) [niepoliczalny]
 3. jednostka miary [policzalny]
  What's the measure of length? (jaka jest jednostka miary długości?)
 4. menzura [policzalny]
 5. przyrząd mierniczy [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo