"exposed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "exposed" po angielsku

exposed *

obrazek do "exposed" po polsku
przymiotnik
 1. naświetlony (film)
 2. odkryty, odsłonięty (na działanie czynników zewnętrznych)
 3. obnażony, odkryty (część ciała)
 4. narażony na atak
  link synonim: vulnerable
 5. naświetlony (film fotograficzny)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. eksponować, odsłaniać, odkrywać [przechodni]
  The fraud was exposed. (Oszustwo zostało odkryte.)
  Government lies were exposed a few years later. (Kłamstwa rządu zostały odkryte kilka lat później.)
 2. wystawiać, narażać, eksponować [przechodni]
  If you don't expose a newborn baby to language, it will never learn to speak. (Jeśli nowonarodzone dziecko nie będzie miało kontaktu z językiem, nigdy nie nauczy się mówić.)
  Police officers are exposed to danger. (Policjanci narażeni są na niebezpieczeństwo.)
 3. ujawniać, odkrywać [przechodni]
  He exposed his vile actions. (On ujawnił jego niecne czyny.)
  If you don't come back to me, I will expose all your lies. (Jeżeli do mnie nie wrócisz, ujawnię wszystkiego twoje kłamstwa.)
  We have to expose the truth about his first wife. (Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie.)
 4. doświadczać [przechodni]
  He has exposed many different things while being in space. (On doświadczył wielu różnych rzeczy, będąc w kosmosie.)
 5. naświetlać (film fotograficzny) [przechodni]
  He exposed the photographs for too long. (On za długo naświetlał fotografie.)
 6. ujawniać (np. skrywane uczucia) [przechodni]
  I exposed my true feelings for her but she just laughed. (Ujawniłem przed nią moje prawdziwe uczucia, ale ona się tylko zaśmiała.)
  He decided to expose the love that he's been hiding from her. (Postanowił ujawnić miłość, którą przed nią ukrywał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wystawiać coś na coś (np. twarz na słońce)
czasownik
 1. narażać kogoś na coś
  to put somebody in a situation that can be difficult or dangerous
 2. pozwolić komuś doświadczać czegoś
czasownik
 1. obnażać się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.