PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"zakończyć działanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakończyć działanie" po polsku

"zakończyć działanie" — Słownik kolokacji angielskich

follow through kolokacja
  1. follow czasownik + through przyimek = zakończyć działanie, dokończyć rozpoczęty proces
    Bardzo silna kolokacja

    She left, the two men following her through the door.

    Podobne kolokacje: