Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"get moving" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get moving" po angielsku

idiom
 1. dalej, naprzód

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

be going
get going
get moving

czasownik
 1. musieć iść, zbierać się (do wyjścia) potocznie
  We'd better get moving or we'll be late. (Lepiej się zbierajmy, bo inaczej się spóźnimy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Tips to make your move less stressful – House Made Home obrazek do "move" po polsku
czasownik
 1. przenosić, przesuwać, poruszać [przechodni/nieprzechodni]
  Don't move the table, please. (Nie przesuwaj proszę stołu.)
  I moved the flowers into the bedroom. (Przeniosłem kwiaty do sypialni.)
  Will you help me move the wardrobe, please? (Czy pomógłbyś mi przesunąć szafę?)
  link synonim: shift
 2. poruszać się, ruszać się, przesuwać się [przechodni/nieprzechodni]
  Can you move? I need more space. (Czy możesz się przesunąć? Potrzebuję więcej miejsca.)
  I see her on my radar; she's moving very fast. (Widzę ją na moim radarze; porusza się bardzo szybko.)
 3. zmieniać zdanie [nieprzechodni]
  I tried to convince him but he won't move. (Próbowałem go przekonać, ale nie zmieni zdania.)
  She didn't want to go to the party with us but then she drank a beer and moved. (Nie chciała iść z nami na imprezę, ale potem wypiła piwo i zmieniła zdanie.)
  link synonim: shift
 4. przekonywać [przechodni]
  He should go to the party with us, we have to move him. (On powinien iść z nami na imprezę, musimy go przekonać.)
  Show him this photo to move him to go with us. (Pokaż mu to zdjęcie, żeby go przekonać, żeby poszedł z nami.)
 5. postępować naprzód, czynić postępy [nieprzechodni]
  We've moved with our research. (Poczyniliśmy postępy z naszymi badaniami.)
  Our research team hasn't moved for 3 months. (Nasza grupa badawcza nie poczyniła postępów od 3 miesięcy.)
  Let's hope that our investigation will move after the hearing. (Miejmy nadzieję, że nasze dochodzenie poczyni postępy po przesłuchaniu.)
  zobacz także: proceed
 6. działać, zadziałać [nieprzechodni]
  We have to move, we can't just stand here. (Musimy działać, nie możemy tutaj tak stać.)
  If the engine doesn't move, I'll have to ask you for a lift. (Jeśli silnik nie zadziała, będę musiał poprosić cię o podwiezienie.)
 7. przenosić się [przechodni/nieprzechodni]
  I have to move to a bigger office. (Muszę przenieść się do większego biura.)
  I moved to another bedroom because my previous one was too small. (Przeniosłem się do innej sypialni, bo moja poprzednia była za mała.)
  Would you mind if we moved to another table? (Czy możemy przesiąść się do innego stolika?)
  zobacz także: transfer
 8. poruszać, zmobilizować, powodować [przechodni]
  Her speech moved the crowd. (Jej przemowa poruszyła tłum.)
  That book moved me - I decided to change my life. (Ta książka mnie zmobilizowała - postanowiłem zmienić swoje życie.)
 9. przesuwać (zmienić termin) [przechodni]
  She moved the appointment to Friday. (Ona przesunęła wizytę na piątek.)
  After a talk with his boss, he moved the meeting to next week. (Po rozmowie ze swoim szefem, on przesunął spotkanie na następny tydzień.)
 10. zmieniać temat [nieprzechodni]
  Can we move? I don't want to talk about her. (Czy możemy zmienić temat? Nie chcę o niej rozmawiać.)
  I tried to ask him about his sister but he moved. (Próbowałem zapytać go o jego siostrę, ale zmienił temat.)
 11. przesuwać pionek (np. w szachach) [przechodni/nieprzechodni]
  He moved the bishop on A6. (On przesunął gońca na A6.)
  Will you finally move your counter? (Czy przesuniesz w końcu swój pionek?)
 12. proponować oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
  I moved an outing to Las Vegas. (Zaproponowałem wypad do Las Vegas.)
  My boss said I have moved a good idea. (Mój szef mi powiedział, że zaproponowałem dobry pomysł.)
 13. zasuwać potocznie [nieprzechodni]
  We have to move, we're already late! (Musimy zasuwać, już jesteśmy spóźnieni!)
  Move to school! (Zasuwaj do szkoły!)
 14. schodzić (być kupowanym) [nieprzechodni]
  These new ties move very quickly. (Te nowe krawaty schodzą bardzo szybko.)
  These shirts are a real hit - all of them moved in two days! (Te koszule są prawdziwym hitem - wszystkie zeszły w dwa dni!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. działanie, krok [policzalny]
  She's very shy, you have to make the first move. (Ona jest bardzo nieśmiała, ty musisz zrobić pierwszy krok.)
  She decided on a brave move. (Ona zdecydowała się na odważne działanie.)
 2. ruch [tylko liczba pojedyncza]
  I saw a move in the garden, who is there? (Widziałem jakiś ruch w ogrodzie, kto tam jest?)
  He's on the move all the time because of his job. (On jest cały czas w ruchu z powodu swojej pracy.)
 3. zmiana, postęp [policzalny]
  The moves for better make me happy. (Zmiany na lepsze cieszą mnie.)
  I'm very proud of your move, son. (Jestem bardzo dumny z twojego postępu, synu.)
 4. ruch (np. w szachach) [policzalny]
  He made two risky moves and he won a game of chess. (On wykonał dwa ryzykowne ruchy i wygrał partię szachów.)
  She made a brilliant move. (Ona wykonała znakomity ruch.)
  How long do I have to wait for your next move? (Jak długo mam czekać na twój następny ruch?)
 5. przenosiny, przeprowadzka [tylko liczba pojedyncza]
  Our move from Gdańsk to Szczecin took place on Monday. (Nasza przeprowadzka z Gdańska do Szczecina miała miejsce w poniedziałek.)
  Can you help me with my move tomorrow? (Czy możesz jutro pomóc mi z moją przeprowadzką?)
 6. podryw slang
  She didn't give you her phone number because your move was lame. (Nie dała ci numeru telefonu, bo twój podryw był słaby.)
  I can teach you my move, it always works. (Mogę nauczyć cię mojego podrywu, zawsze działa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. poruszający, wzruszający
  The movie ended with a very moving scene. (Film skończył się bardzo poruszającą sceną.)
  His story was so moving that she just couldn't stop crying. (Jego historia była tak poruszająca, że ona nie mogła powstrzymać płaczu.)
 2. ruchomy, poruszający się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "move" po polsku
czasownik
 1. przeprowadzać się [przechodni/nieprzechodni]
  They moved to London. (Oni przeprowadzili się do Londynu.)
  She has moved house twice in one year. (Ona się przeprowadziła dwa razy w ciągu roku.)
  I need someone to help me move house. (Potrzebuję kogoś, żeby pomógł mi się przeprowadzić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "get moving"

przymiotnik
inne

"get moving" — Słownik kolokacji angielskich

get moving kolokacja
 1. get czasownik + move czasownik = dalej, naprzód
  Bardzo silna kolokacja

  He stopped for just a moment, then got moving again.

  Podobne kolokacje: