"postępować naprzód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postępować naprzód" po polsku — Słownik angielsko-polski

postępować naprzód

czasownik
 1. move *****
  • postępować naprzód, czynić postępy [INTRANSITIVE]
   We've moved with our research. (Poczyniliśmy postępy z naszymi badaniami.)
   Our research team hasn't moved for 3 months. (Nasza grupa badawcza nie poczyniła postępów od 3 miesięcy.)
   Let's hope that our investigation will move after the hearing. (Miejmy nadzieję, że nasze dochodzenie poczyni postępy po przesłuchaniu.)
   zobacz także: proceed