"start moving" — Słownik kolokacji angielskich

start moving kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij ruszać się
  1. start czasownik + move czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    And they want the country to start moving forward again.

    Podobne kolokacje: