"naprzód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naprzód" po polsku

naprzód

obrazek do "forward" po polsku
przysłówek
 1. forward **** , forwards , także: fwd
  • naprzód, do przodu
   He took a step forward. (On zrobił krok do przodu.)
   I can see him - he's slowly moving forward. (Widzę go - powoli porusza się naprzód.)
   link synonim: ahead
 2. forth ***
  • naprzód, dalej
   We have to move forth. (Musimy poruszać się naprzód.)
   Let's go forth. (Idźmy naprzód.)
 3. ahead ****
  • naprzód, do przodu
   She shouted and ran ahead. (Ona krzyknęła i pobiegła do przodu.)
   He couldn't think far ahead. (On nie mógł wybiec myślą naprzód.)
   link synonim: forward
 4. along *****
  • przed siebie, naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu)
   Move along there! (Podejdź tam naprzód!)
   Cars were moving along slowly with the traffic jam. (Samochody poruszały się wolno do przodu wraz z zatorem ulicznym.)
 5. onwards , onward AmE
 6. frontward
 7. forrit
 1. far afield
  • daleko, naprzód
   They went further afield. (Oni szli naprzód.)
idiom
 1. get moving język mówiony , move it język mówiony *
 1. off you go!  
wykrzyknik
 1. mush
  • naprzód! (używane do psów ciągnących zaprzęgi)
przysłówek
 1. on , *****

"naprzód" — Słownik kolokacji angielskich

get moving kolokacja
 1. get czasownik + move czasownik = dalej, naprzód
  Bardzo silna kolokacja

  He stopped for just a moment, then got moving again.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo