"march forward" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "march forward" po angielsku

"march forward" — Słownik kolokacji angielskich

march forward kolokacja
  1. march czasownik + forward przysłówek = maszerować naprzód, maszerować do przodu
    Bardzo silna kolokacja

    Particularly if at the same time you continue marching forward.