Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"march away" — Słownik kolokacji angielskich

march away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maszeruj daleko
  1. march czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Those who marched away are said to have no leaders, or many.

    Podobne kolokacje: