BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zdejmować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdejmować" po polsku

zdejmować

czasownik
 1. remove ****
  • zdejmować (o ubraniu, okularach) [przechodni]
   She removed her sweater as it was very hot in the room. (Ona zdjęła sweter, ponieważ w pokoju było bardzo gorąco.)
   He removed his glasses and put them in a box. (On zdjął okulary i włożył je do pudełka.)
   Please, remove your shoes and shirt. (Proszę zdjąć swoje buty i koszulę.)
   She removed her coat and hung it on a chair. (Ona zdjęła swój płaszcz i powiesiła go na krześle.)
  • usuwać, zdejmować [przechodni]
   Remove the books from the table, please. (Zdejmij książki ze stołu, proszę.)
   Remove you dirty shoes from the chair. (Zdejmij swoje brudne buty z krzesła.)
  • zwalniać, zdejmować, odwoływać (np. ze stanowiska, ze służby) [przechodni]
   I'll remove you if you don't finish this by tomorrow. (Zwolnię cię, jeśli nie skończysz tego do jutra.)
   They removed me from the teacher post. (Oni zwolnili mnie ze stanowiska nauczyciela.)
 2. strip ***
  • zdzierać (coś), zdejmować (coś) [przechodni/nieprzechodni]
   They stripped the wallpaper off the wall. (Oni zdarli tapetę ze ściany.)
   She stripped the clothes off her teddy bear, and put it into a washing machine. (Ona zdjęła ubranie ze swojego pluszowego misia i włożyła go do pralki.)
 3. uncover **
  • zdejmować (np. pokrywkę), odsłaniać (zawartość czegoś), odsłaniać (się) [przechodni]
   He uncovered the memorial monument. (On odsłonił pamiątkowy pomnik.)
   Uncover the lid, I want to taste the soup. (Zdejmij przykrywkę, chcę spróbować zupy.)
 4. doff
 5. unmake
 6. unpeg
phrasal verb
 1. pull something off , także: pull off something *
phrasal verb
 1. get something off something
  • zdejmować coś (z czegoś)
   Get your coat off the hanger. (Ściągnij swój płaszcz z wieszaka.)
   He got his feet off the table. (On ściągnął swoje stopy ze stołu.)
 2. lift something off , lift off something
obrazek do "take something off" po polsku
phrasal verb
 1. take something off , także: take off something **
  • zdjąć coś (np. ubranie)
   Kathy took off her clothes and went to the bathroom. (Kathy zdjęła ubrania i poszła do łazienki.)
   He took off his coat. (On zdjął swój płaszcz.)
   Don't take your eyes off your oponent. (Nie zdejmuj wzroku ze swojego przeciwnika.)
   "Take something off" brzmi mniej formalnie niż "remove something".
   link synonim: remove
 2. take something down , także: take down something
 3. get something off
 4. get off **
 5. lift something away

powered by  eTutor logo