"uprzątnąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uprzątnąć coś" po polsku

obrazek do "clean up" po polsku
phrasal verb
 1. clean up **

uprzątnąć coś

phrasal verb
 1. clear something out
 2. tidy something away    BrE
czasownik
 1. remove ****
  • uprzątać, sprzątać [przechodni]
   Can you remove your clothes from the chair? (Czy możesz sprzątnąć swoje ubrania z krzesła?)
   She removed the magazines from the table. (Ona uprzątnęła czasopisma ze stołu.)
phrasal verb
 1. clear something away
  • uprzątać coś, usuwać coś
   Can you clear these books away? I need to use the table. (Czy możesz usunąć te książki? Potrzebuję skorzystać ze stołu.)
   I have to clear my clothes away because I'm expecting guests. (Muszę uprzątnąć moje ubrania, bo spodziewam się gości.)
 2. collect something up

Powiązane zwroty — "uprzątnąć coś"

czasownik
sprzątać = clean +4 znaczenia
phrasal verb
sprzątać = sweep up +1 znaczenie
inne
rzeczownik
sprzątanie = cleaning +6 znaczeń
sprzątaczka = cleaner +2 znaczenia