BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"sprzątnąć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzątnąć kogoś" po polsku

czasownik
 1. ice ****
  • zabić, sprzątnąć American English informal
   We have to ice this guy before he splits on us. (Musimy sprzątnąć tego gościa, zanim na nas nakabluje.)
   They iced that woman because she knew too much. (Oni zabili tamtą kobietę, bo wiedziała za dużo.)
 2. smoke , ***
  • sprzątnąć, zlikwidować, zabić slang [TRANSITIVE]
   He's gonna betray us. We have to smoke him. (On zamierza nas zdradzić. Musimy go sprzątnąć.)
   The gang smoked him before we could interrogate him. (Gang go zlikwidował, zanim mogliśmy go przesłuchać.)

sprzątnąć kogoś

phrasal verb
 1. blow somebody away
 2. knock somebody off
 3. rub somebody out American English old-fashioned
 4. bump somebody off
czasownik
 1. pip somebody
idiom
 1. hose somebody down
 1. get rid of somebody
  • sprzątnąć kogoś (zabić) informal
   Our boss said to get rid of this punk. (Nasz szef powiedział, żeby sprzątnąć tego gnojka.)
czasownik
 1. clean ****
  • czyścić, sprzątać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I cleaned my room. (Posprzątałem w swoim pokoju.)
   The last few days I have been busy cleaning my house. (Przez ostatnich kilka dni byłem zajęty sprzątaniem mojego domu.)
   Could you clean the kitchen? (Czy mógłbyś posprzątać w kuchni?)
 2. clear *****
 3. straighten ** , straighten up
 4. remove ****
  • uprzątać, sprzątać [TRANSITIVE]
   Can you remove your clothes from the chair? (Czy możesz sprzątnąć swoje ubrania z krzesła?)
   She removed the magazines from the table. (Ona uprzątnęła czasopisma ze stołu.)
 5. scavenge
 6. do the cleaning  
  I will do the cleaning, can you take out the trash? (Ja posprzątam, czy ty możesz wynieść śmieci?)
phrasal verb
 1. sweep up
 2. do out
 1. tidy up , tidy *
  • robić porządki, sprzątać
   Remember to tidy up your room before you leave. (Pamiętaj, żeby posprzątać swój pokój, zanim wyjdziesz.)
   I cleaned the kitchen, can you tidy up the bedroom? (Ja wyczyściłem kuchnię, czy możesz zrobić porządki w sypialni?)
   Remember to tidy your room! (Pamiętaj, by posprzątać swój pokój!)
phrasal verb
 1. clear something up  
  Clear your room up. (Posprzątaj swój pokój.)
  She cleared the table up after dinner. (Ona posprzątała stół po kolacji.)
 2. pick something up , pick up something ****

Powiązane zwroty — "sprzątnąć kogoś"

rzeczownik
sprzątaczka = cleaner +2 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo