czyścić, sprzątać

clean

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I cleaned my room. = Posprzątałem w swoim pokoju.