"sprzątać ze stołu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzątać ze stołu" po polsku

sprzątać ze stołu

obrazek do "clear the table" po polsku
czasownik
 1. clear the table  
  Whose turn is it to clear the table? (Czyja jest kolej na sprzątanie ze stołu?)
  Don't clear the table, we haven't finished yet. (Nie sprzątaj ze stołu, jeszcze nie skończyliśmy.)
  I need someone to clear the table. (Potrzebuję kogoś do sprzątnięcia stołu.)

"sprzątać ze stołu" — Słownik kolokacji angielskich

clear the table kolokacja
 1. clear czasownik + table rzeczownik = sprzątać ze stołu
  Zwykła kolokacja

  She might not have caught it, the quick change in the eyes before he rose to clear the table.