BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"crops" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "crops" po angielsku

crops **

rzeczownik
 1. plony, zbiory
  Most farmers harvest their crops in the fall. (Większość rolników zbiera plony jesienią.)
  link synonim: harvest

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Origin of Crop Circles
rzeczownik
 1. uprawa (uprawiane rośliny) [COUNTABLE]
  The land in the area is especially good for growing crops. (Ziema na tym obszarze jest wyjątkowo dobra do prowadzenia uprawy.)
  The weather is not good for the crops this summer. (Tego lata pogoda nie jest dobra dla upraw.)
 2. plon, zbiory [COUNTABLE]
  They had no way to get their crop to market. (Nie mieli możliwości żeby dostarczyć swoje plony na rynek.)
  Farmers harvested a record crop last year. (Rolnicy zebrali rekordowe zbiory w zeszłym roku.)
  link synonim: harvest
 3. wole (u ptaków) [COUNTABLE]
  Pelicans have crops. (Pelikany mają wola.)
  Birds store food in their crops. (Ptaki przechowują pokarm w swoich wolach.)
 4. krótka fryzura (jeżyk) [COUNTABLE]
  You look great in this crop! (Wyglądasz świetnie w tej krótkiej fryzurze!)
  He went to a hairdresser and now he has a crop. (On poszedł do fryzjera i teraz ma krótką fryzurę.)
 5. grupa, ekipa, zespół informal
  This new crop of politicians seems to be even worse than the previous one. (Ta nowa ekipa polityków wydaje się być jeszcze gorsza niż poprzednia.)
  A crop of sportsmen is staying at this hotel. (Grupa sportowców zatrzymuje się w tym hotelu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przycinać, podcinać (włosy)
  He had short cropped hair. (Miał krótkie, przycięte włosy.)
  I cropped my hair myself. (Sam przyciąłem sobie włosy.)
  You should crop your hair every month. (Powinieneś podcinać włosy co miesiąc.)
 2. kadrować, przycinać (zdjęcie, np. komputerowo lub za pomocą gilotyny fotograficznej)
  This image is too big. Try to crop it. (Ten obrazek jest za duży. Spróbuj go wykadrować.)
  I don't want him to be in this photo, can you crop it? (Nie chcę, żeby on był na tym zdjęciu, możesz je przyciąć?)
 3. skubać, przygryzać (np. trawę, rośliny)
  Cows crop the grass on my field. (Krowy skubią trawę na moim polu.)
  I observed the goat which was cropping the grass. (Obserwowałem kozę, która skubała trawę.)
 4. dawać plony, obrodzić (np. rośliny) British English
  I hope my apple trees will crop this year. (Mam nadzieję, że moje jabłonie w tym roku obrodzą.)
  I don't understand why my potatoes didn't crop. (Nie rozumiem dlaczego moje ziemniaki nie obrodziły.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. szpicruta, palcat, bat [COUNTABLE]
  He tried to hit us with his crop, but he missed. (Próbował uderzyć nas swoją szpicrutą, ale nie trafił.)
  She hit the horse with the crop. (Ona uderzyła konia szpicrutą.)

Powiązane zwroty — "crops"

rzeczownik
phrasal verb
crop up = pojawiać się (np. problem) +1 znaczenie
crop out = wyciąć, wycinać (np. ze zdjęcia)
inne
przymiotnik

powered by  eTutor logo