"ekipa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ekipa" po polsku — Słownik angielsko-polski

ekipa

rzeczownik
 1. crew ***
  • ekipa, załoga (osoby pracujące razem) [COUNTABLE]
   Our crew was exhausted after the long negotiations. (Nasza ekipa była wyczerpana po długich negocjacjach.)
   This is a task for the entire crew. (To jest zadanie dla całej załogi.)
   He's the only member of our crew, who doesn't believe in this project. (On jest jedynym członkiem naszej ekipy, który nie wierzy w ten projekt.)
 2. party *****
  • ekipa, grupa [COUNTABLE]
   I'm meeting my party tonight, do you want to go with me? (Spotykam się dziś z moją ekipą, chcesz pójść ze mną?)
   I went to the university with my whole party. (Poszedłem na studia z całą moją ekipą.)
 3. squad **
  • drużyna (olimpijska), ekipa (sportowa) [COUNTABLE]
   The squad arrived at the stadium. (Drużyna dojechała na stadion.)
 4. gang ***
  • brygada, ekipa (np. pracujących więźniów) [COUNTABLE]
   A gang of working prisoners is cleaning the streets of our town. (Ekipa pracujących więźniów sprząta ulice naszego miasta.)
 5. outfit **
 6. brigade *
  • ekipa (grupa zorganizowana w określonym celu, do określonych działań) [COUNTABLE]
 7. crop ***
  • grupa, ekipa, zespół informal
   This new crop of politicians seems to be even worse than the previous one. (Ta nowa ekipa polityków wydaje się być jeszcze gorsza niż poprzednia.)
   A crop of sportsmen is staying at this hotel. (Grupa sportowców zatrzymuje się w tym hotelu.)