Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"bat" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bat" po angielsku

bat **

obrazek do "bat" po polsku Pillbox Bat Company
rzeczownik
 1. nietoperz [policzalny]
  This cave is inhabited by bats. (W tej jaskini żyją nietoperze.)
  I saw a bat yesterday. (Widziałem wczoraj nietoperza.)
  Bats sleep during the day. (Nietoperze śpią w dzień.)
  link synonim: reremouse
 2. kij (np. do baseballa, krykieta) [policzalny]
  He got hit with a baseball bat. (On został uderzony kijem bejsbolowym.)
  He swung the bat. (On zamachnął się kijem.)
  zobacz także: baseball bat, cricket bat
 3. babsztyl, raszpla, brzydka kobieta slang [policzalny]
  What a bat, how can you love her? (Co za raszpla, jak możesz ją kochać?)
  This bat tried to kiss me! (Ten babsztyl próbował mnie pocałować!)
 4. popijawa, pijatyka slang
  Let's go to a bat and have fun! (Chodźmy na popijawę i zabawmy się!)
  My husband came home late at night after a day-long bat. (Mój mąż wrócił do domu późną nocą po całym dniu popijawy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odbijać piłkę, uderzać piłkę (np. w baseballu, krykiecie)
  The player batted the ball away. (Gracz odbił piłkę.)
  You have to bat the ball accurately. (Musisz celnie uderzyć piłkę.)
 2. mrugać (szybko zamykać i otwierać oczy)
  He didn't even bat an eye. (On nawet nie mrugnął okiem.)
  He is batting because he has some sand in his eye. (On mruga, bo ma trochę piasku w oku.)
obrazek do "bat" po polsku
rzeczownik
 1. rakietka do tenisa stołowego [policzalny]
  His bat looked really old and worn out. (Jego rakietka wyglądała na bardzo starą i zużytą.)
  She remembered to take her paddle to the training. (Ona pamiętała, żeby wziąć swoją rakietkę na trening.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Glass One Hitter Orient Sun | Smoke-Nut.com | Smoke-Nut.com
rzeczownik
 1. wąska fajka do palenia jednej działki (tytoniu, marihuany)
rzeczownik
 1. najlepsza możliwa technologia, BAT

Powiązane zwroty — "bat"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
combat = wojskowy (związany z wojskiem, np. misja) +1 znaczenie
przyimek
inne
idiom
phrasal verb
kolokacje

"bat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bat" po polsku

bat

obrazek do "whip" po polsku
rzeczownik
 1. crop *** , riding crop , także: riding whip
  • szpicruta, palcat, bat [policzalny]
   He tried to hit us with his crop, but he missed. (Próbował uderzyć nas swoją szpicrutą, ale nie trafił.)
   She hit the horse with the crop. (Ona uderzyła konia szpicrutą.)
 2. whip **
  • bicz, bat [policzalny]
   In one hand he carried a long whip. (W jednej ręce on niósł długi bat.)
   He keeps a whip under his bed. (On trzyma bat pod swoim łóżkiem.)
   What do you need this whip for? (Na co ci ten bat?)
 3. lash *
  • bicz, bat, rzemień
   The man hit the horse with a lash. (Mężczyzna uderzył konia biczem.)
 4. stockwhip
  • bat (do zaganiania bydła)
 5. flogger
przymiotnik
 1. whiplike

powered by  eTutor logo