"pijatyka" po angielsku - Słownik polsko-angielski

pijatyka

rzeczownik
  1. session ***
    • pijatyka, popijawa, biba slang
      I'm hungover, we had a session last night. (Jestem skacowany, mieliśmy wczoraj popijawę.)
      There was a big session in my house and my mother grounded me. (W moim domu była duża popijawa i mama mnie uziemiła.)
  2. bat **
    • popijawa, pijatyka slang
      Let's go to a bat and have fun! (Chodźmy na popijawę i zabawmy się!)
      My husband came home late at night after a day-long bat. (Mój mąż wrócił do domu późną nocą po całym dniu popijawy.)
  3. stew *
    • bijatyka, pijatyka American English slang
      There was a stew in the pub today. (Dzisiaj w pubie była bijatyka.)
  4. drunk , także: drunkard
  5. drinking bout
  6. drinking spree
  7. brannigan
  8. guzzle

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "pijatyka"

rzeczownik
pijak = drinker +18 znaczeń
idiom
przymiotnik
pijacki = drunken +1 znaczenie