TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"za wyjątkiem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "za wyjątkiem" po polsku

za wyjątkiem

przyimek
 1. but potocznie *****
  • z wyjątkiem, za wyjątkiem, oprócz
   Everyone came there but David. (Wszyscy tam przyszli, oprócz Davida.)
   I like all seasons but autumn. (Lubię wszystkie pory roku, z wyjątkiem jesieni.)
   link synonim: except
 2. bating
 1. outside of somebody **
  • z wyjątkiem kogoś, za wyjątkiem kogoś  AmE potocznie
   Their family is very nice, outside of Dave, I don't like him. (Ich rodzina jest bardzo miła, za wyjątkiem Dave'a, nie lubię go.)
   Outside of Kate, everyone was really happy to see Tom. (Za wyjątkiem Kate, wszyscy byli bardzo szczęśliwi, widząc Toma.)
   zobacz także: except