"za wyjątkiem kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "za wyjątkiem kogoś" po polsku

przyimek
 1. but informal *****
  • z wyjątkiem, za wyjątkiem, oprócz
   Everyone came there but David. (Wszyscy tam przyszli, oprócz Davida.)
   I like all seasons but autumn. (Lubię wszystkie pory roku, z wyjątkiem jesieni.)
   link synonim: except
 2. bating

za wyjątkiem kogoś

 1. outside of somebody **
  • z wyjątkiem kogoś, za wyjątkiem kogoś American English informal
   Their family is very nice, outside of Dave, I don't like him. (Ich rodzina jest bardzo miła, za wyjątkiem Dave'a, nie lubię go.)
   Outside of Kate, everyone was really happy to see Tom. (Za wyjątkiem Kate, wszyscy byli bardzo szczęśliwi, widząc Toma.)
   zobacz także: except

powered by  eTutor logo