GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"z wyjątkiem kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z wyjątkiem kogoś" po polsku

przyimek
 1. except for something **
  • z wyjątkiem czegoś, oprócz czegoś
   I like all food except for sea food. (Lubię każde jedzenie za wyjątkiem owoców morza.)
   Except for him, people in this town are very friendly. (Z wyjątkiem jego, ludzie w tym miasteczku są bardzo przyjaźni.)
   Except for a couple of details, we are talking about the same situation. (Poza kilkoma szczegółami, to mówimy o tej samej sytuacji.)
   Everything was perfect about this suit, except for the price. (Wszystko było idealne w tym garniturze, oprócz ceny.)
   zobacz także: except
 1. short of something **
przysłówek
 1. something excepted
 1. with the exception of something  
przysłówek
 1. other than ***  
  We have every drink other than tequilla. (Mamy wszystkie rodzaje drinków z wyjątkiem tequilli.)
  She doesn't talk to people other than her brother. (Ona nie rozmawia z ludźmi z wyjątkiem swojego brata.)
  zobacz także: except
przyimek
 1. except , **** , także: 'cept potocznie
  • oprócz, poza, z wyjątkiem
   He's nice to everyone except me. (On jest miły dla wszystkich oprócz mnie.)
   I can't complain about anything except the food. (Nie mogę narzekać na nic oprócz jedzenia.)
   Na początku zdania używamy "except for".
   link synonim: save
   zobacz także: except for something
 2. but potocznie *****
  • z wyjątkiem, za wyjątkiem, oprócz
   Everyone came there but David. (Wszyscy tam przyszli, oprócz Davida.)
   I like all seasons but autumn. (Lubię wszystkie pory roku, z wyjątkiem jesieni.)
   link synonim: except
 3. saving ***
 4. excepting   oficjalnie
  I eat anything excepting fish. (Jem wszystko, z wyjątkiem ryb.)
 1. save and except  
 1. with the exception  
 2. excepted

z wyjątkiem kogoś

 1. outside of somebody **
  • z wyjątkiem kogoś, za wyjątkiem kogoś  AmE potocznie
   Their family is very nice, outside of Dave, I don't like him. (Ich rodzina jest bardzo miła, za wyjątkiem Dave'a, nie lubię go.)
   Outside of Kate, everyone was really happy to see Tom. (Za wyjątkiem Kate, wszyscy byli bardzo szczęśliwi, widząc Toma.)
   zobacz także: except
 2. with the exception of somebody