BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"with the exception" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "with the exception" po angielsku

"with the exception" — Słownik kolokacji angielskich

with the exception kolokacja
  1. with przyimek + exception rzeczownik = z wyjątkiem
    Zwykła kolokacja

    The game has been played every year since 1971 with the exception of 1978, 1992, 1995, and 2000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo