"of exceptions" — Słownik kolokacji angielskich

of exceptions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyjątków
  1. of przyimek + exception rzeczownik
    Silna kolokacja

    I would call for an end to this situation of exception.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo