Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"outside of somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "outside of somebody" po angielsku

outside of somebody **

 1. z wyjątkiem kogoś, za wyjątkiem kogoś  AmE potocznie
  Their family is very nice, outside of Dave, I don't like him. (Ich rodzina jest bardzo miła, za wyjątkiem Dave'a, nie lubię go.)
  Outside of Kate, everyone was really happy to see Tom. (Za wyjątkiem Kate, wszyscy byli bardzo szczęśliwi, widząc Toma.)
  zobacz także: except
 1. na zewnątrz  AmE
  We sit outside of the house, join us! (Siedzimy na zewnątrz domu, dołącz do nas!)
  I let my dog outside of the doghouse. (Wypuściłam mojego psa na zewnątrz budy.)
 2. poza granicami czegoś  AmE
  There is a nice hotel just outside of Poland. (Zaraz poza granicą Polski jest fajny hotel.)
  We bought a beautiful house outside of the city. (Kupiliśmy piękny dom poza granicami miasta.)
 3. poza czymś (np. wiedzą, doświadczeniem)
  I cannot help you, that problem is outside of my knowledge. (Nie mogę ci pomóc, ten problem leży poza moją wiedzą.)
  I don't know how to do that, that's outside of my experience. (Nie wiem jak to zrobić, to jest poza moim doświadczeniem.)
 4. zewnętrzna część czegoś
  The outside of your house looks really nice. (Zewnętrzna część twojego domu wygląda naprawdę ładnie.)
  The outside of the building is very damaged. (Zewnętrzna część budynku jest bardzo zniszczona.)