"poza granicami czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poza granicami czegoś" po polsku

przyimek
 1. outside ****
  • poza granicami (blisko jakiegoś miejsca)
   He's not here, he must be outside the building. (Nie ma go tu, musi być poza granicami budynku.)
przysłówek
 1. outside ****
  • poza granicami (np. kraju)
   I don't live in Los Angeles. I live outside Los Angeles. (Nie mieszkam w Los Angeles. Mieszkam poza Los Angeles.)
   Think outside your mind. (Myśl poza granicami swojego umysłu.)
   She's outside the country, you will never find her. (Ona jest poza granicami kraju, nigdy jej nie znajdziesz.)

poza granicami czegoś

 1. outside of something **   American English
  There is a nice hotel just outside Poland. (Zaraz poza granicą Polski jest fajny hotel.)
  We bought a beautiful house outside of the city. (Kupiliśmy piękny dom poza granicami miasta.)

powered by  eTutor logo