"zewnętrzna część czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zewnętrzna część czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. outside ****
  • zewnętrzna strona, zewnętrzna część
   The outside of the shirt is lightly dirty. (Zewnętrzna strona koszuli jest lekko brudna.)
   The packaging looked nice on the outside. (Zewnętrzna strona opakowania ładnie wyglądała.)

zewnętrzna część czegoś

 1. outside of something **  
  The outside of your house looks really nice. (Zewnętrzna część twojego domu wygląda naprawdę ładnie.)
  The outside of the building is very damaged. (Zewnętrzna część budynku jest bardzo zniszczona.)

powered by  eTutor logo