TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"except for something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "except for something" po angielsku

except for something **

przyimek
 1. z wyjątkiem czegoś, oprócz czegoś
  I like all food except for sea food. (Lubię każde jedzenie za wyjątkiem owoców morza.)
  Except for him, people in this town are very friendly. (Z wyjątkiem jego, ludzie w tym miasteczku są bardzo przyjaźni.)
  Except for a couple of details, we are talking about the same situation. (Poza kilkoma szczegółami, to mówimy o tej samej sytuacji.)
  Everything was perfect about this suit, except for the price. (Wszystko było idealne w tym garniturze, oprócz ceny.)
  zobacz także: except
 2. gdyby nie coś
  Robert would work more except for lack of strong will. (Robert pracowałby więcej, gdyby nie brak silnej woli.)
  I would've been here earlier except for the traffic. (Byłbym tu wcześniej, gdyby nie ruch na drodze.)