ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"z wyjątkiem czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z wyjątkiem czegoś" po polsku

z wyjątkiem czegoś

przyimek
 1. except for something **
  • z wyjątkiem czegoś, oprócz czegoś
   I like all food except for sea food. (Lubię każde jedzenie za wyjątkiem owoców morza.)
   Except for him, people in this town are very friendly. (Z wyjątkiem jego, ludzie w tym miasteczku są bardzo przyjaźni.)
   Except for a couple of details, we are talking about the same situation. (Poza kilkoma szczegółami, to mówimy o tej samej sytuacji.)
   Everything was perfect about this suit, except for the price. (Wszystko było idealne w tym garniturze, oprócz ceny.)
   zobacz także: except
 1. short of something **
przysłówek
 1. something excepted
 1. with the exception of something  
przysłówek
 1. other than ***  
  We have every drink other than tequilla. (Mamy wszystkie rodzaje drinków z wyjątkiem tequilli.)
  She doesn't talk to people other than her brother. (Ona nie rozmawia z ludźmi z wyjątkiem swojego brata.)
  zobacz także: except
przyimek
 1. except , **** , także: 'cept potocznie
  • oprócz, poza, z wyjątkiem
   He's nice to everyone except me. (On jest miły dla wszystkich oprócz mnie.)
   I can't complain about anything except the food. (Nie mogę narzekać na nic oprócz jedzenia.)
   Na początku zdania używamy "except for".
   link synonim: save
   zobacz także: except for something
 2. but potocznie *****
  • z wyjątkiem, za wyjątkiem, oprócz
   Everyone came there but David. (Wszyscy tam przyszli, oprócz Davida.)
   I like all seasons but autumn. (Lubię wszystkie pory roku, z wyjątkiem jesieni.)
   link synonim: except
 3. saving ***
 4. excepting   oficjalnie
  I eat anything excepting fish. (Jem wszystko, z wyjątkiem ryb.)
 1. save and except  
 1. with the exception  
 2. excepted
 1. outside of somebody **
 2. with the exception of somebody  

powered by  eTutor logo