"od razu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "od razu" po polsku

od razu

przysłówek
 1. immediately ****
  • natychmiast, od razu, z miejsca (w tym momencie, bez czekania lub namysłu), od zaraz
   You should call him immediately. (Powinieneś do niego natychmiast zadzwonić.)
   You should go there immediately. (Powinieneś natychmiast tam pójść.)
   I immediately understood his intentions. (Natychmiast zrozumiałam jego intencje.)
   You should start your diet immediately. (Powinieneś rozpocząć swoją dietę od razu.)
   If you're not feeling well, you should go to the hospital immediately. (Jeśli nie czujesz się dobrze, powinieneś z miejsca jechać do szpitala.)
 2. right ***** , także: r. ***
 3. at once **  
  He changed his mind at once. (On od razu zmienił zdanie.)
  I knew at once that he is a liar. (Od razu wiedziałem, że on jest kłamcą.)
 4. instantly **
  • natychmiast, od razu
   She was the most beautiful girl he's ever seen, and he fell instantly in love. (Ona była najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek widział i natychmiast się w niej zakochał.)
   link synonim: immediately
 5. straight away BrE język mówiony , straightaway BrE język mówiony , straight off AmE język mówiony
  • natychmiast, od razu
   Start work straightaway. (Zacznij pracę od razu.)
   If anything changes, call me straight away. (Jeśli cokolwiek się zmieni, natychmiast do mnie zadzwoń.)
   link synonim: immediately
 6. right up front
  • od razu, wprost (powiedzieć), z góry (coś zrobić)
   I guess I could tell you about it right up front. (Chyba mogłam ci o tym powiedzieć wprost.)
 7. toot sweet
  • natychmiast, od razu
   Przysłówek pochodzi od francuskiego "tout de suite".
 8. straightway
 1. right away ** , right off
  • natychmiast, od razu, od zaraz
   I'll go and ask him right away. (Pójdę natychmiast i go zapytam.)
   You should have told me right away. (Powinieneś był powiedzieć mi od razu.)
   I'll e-mail you this report right away. (Wyślę ci ten raport e-mailem natychmiast.)
   I can start right away. (Mogę zacząć od zaraz.)
   link synonimy: immediately, at once
 2. then and there , there and then , right then and there
 3. at no time
idiom
 1. in the blink of an eye , at the drop of a hat , in no time , in no time at all
 2. right off the bat , także: straight off the bat , off the bat AmE
 3. on the knocker

"od razu" — Słownik kolokacji angielskich

off the bat kolokacja
 1. off przyimek + bat rzeczownik = natychmiast, od razu, niezwłocznie
  Zwykła kolokacja

  To be sure, he may not have seen it right off the bat.

  Podobne kolokacje: