BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bat rzeczownik

rzeczownik + bat
Kolokacji: 15
baseball bat • fruit bat • cricket bat • vampire bat • vesper bat • ...
bat + rzeczownik
Kolokacji: 20
bat species • bat wing • bat boy • Bat Cave • bat speed • ...
bat + czasownik
Kolokacji: 22
bat flies • bat uses • bat comes • bat hits • bat makes • ...
czasownik + bat
Kolokacji: 24
swing the bat • hit at bat • beat with a baseball bat • carry one's bat • hit with a baseball bat • ...
przymiotnik + bat
Kolokacji: 40
big bat • old bat • wooden bat • broken bat • large bat • ...
przyimek + bat
Kolokacji: 14
at bat • of bats • for bats • to bats • in bats • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. at bat = przy nietoperzu at bat
3. for bats = dla nietoperzy for bats
4. to bats = do nietoperzy to bats
5. in bats = w nietoperzach in bats
6. off the bat = natychmiast, od razu, niezwłocznie off the bat
  • To be sure, he may not have seen it right off the bat.
  • "You see, right off the bat we have something important in common."
  • It's just not the kind of thing you say right off the bat.
  • People don't know what to say right off the bat when they see his work.
  • So he was saying, what if you hit that right off the bat?
  • I think he's going to play well off the bat.
  • That's really all I can think of right off the bat.
  • I got down to the real business at hand right off the bat.
  • The baseball off the bat was on top of him too quickly.
  • "Not a good sign when you have to say that right off the bat."
8. from bats = od nietoperzy from bats

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.