BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"for bats" — Słownik kolokacji angielskich

for bats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla nietoperzy
  1. for przyimek + bat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is presently maintained as a refuge for bats during the winter months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo