"skupiać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skupiać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. concentrate ***
 2. focus ***** , focalize technical , także: focuss British English
  • skupiać (światło) [TRANSITIVE]
   A powerful lens is used to focus light on this spot. (Silna soczewka jest wykorzystana aby skupiać światło w tym miejscu.)
   This window focuses the sun and blinds me. (To okno skupia słońce i mnie oślepia.)
 3. accumulate *
 4. agglomerate
czasownik
 1. focus *****
  • skupić (promienie światła) [TRANSITIVE]
   For the first time they were able to focus beams of light. (Pierwszy raz byli w stanie skupić promienie światła.)
   link synonim: concentrate
phrasal verb
 1. buy up
  • wykupywać, skupować
   A strange man came by our shop and bought up all of the cat food. (Dziwny mężczyzna wstąpił do naszego sklepu i wykupił całą karmę dla kotów.)
czasownik
 1. focus ***** , focalize technical , także: focuss British English
  • skupiać się (np. na jakiejś kwestii) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I need to focus to do this exercise. (Muszę się skupić, żeby zrobić to zadanie.)
   You should focus on your education instead of chasing after boys. (Powinnaś skupić się na swojej edukacji zamiast uganiać się za chłopcami.)
   I want you to focus on this next task. (Chcę, żebyście skupili się na tym następnym zadaniu.)
 2. focalise British English , focalize American English
czasownik
 1. cluster **
  • skupić się, zgromadzić się
   The people seemed clustered in groups of two or three. (Ludzie wyglądali na skupionych w dwu- bądź trzyosobowe grupki.)
   The bacteria cluster on hands and face. (Te bakterie gromadzą się na rękach i twarzy.)
 2. think hard  
phrasal verb
 1. flock together