ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Wstąp!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Wstąp!" po polsku

czasownik
 1. join *****
 2. mount ***
  • wstępować, wspinać się (np. na tron, na górę) [przechodni]
   He mounted the throne at the age of 20. (On wstąpił na tron w wieku 20 lat.)
   They mounted the mountain despite the bad weather conditions. (Oni wspięli się na górę, pomimo złych warunków pogodowych.)
phrasal verb
 1. call by
  • wpaść, wstąpić, zajrzeć (do znajomych, do sklepu)
   I will call by the gas station and buy some cola. (Wstąpię na stację benzynową i kupię colę.)
   Will you call by us next week? (Wpadniesz do nas w przyszłym tygodniu?)
czasownik
 1. accede

Powiązane zwroty — "Wstąp!"

rzeczownik
przymiotnik
wstępny = initial +13 znaczeń
przysłówek
wstępnie = initially +7 znaczeń
phrasal verb

powered by  eTutor logo