"wiec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiec" po polsku

wiec

rzeczownik
 1. rally **
  • zbiórka (zwolenników lub przeciwników czegoś), zgromadzenie ludzi (we wspólnym celu), wiec [COUNTABLE]
   She attended an anti-government rally. (Ona uczestniczyła w antyrządowym zgromadzeniu.)
   He made many promises at his presidential rally. (On złożył dużo obietnic na jego wiecu prezydenckim.)
   zobacz także: awareness rally
 2. mass meeting
spójnik
 1. so *****
  • więc, dlatego
   It was late so I took a taxi. (Było późno, więc wziąłem taksówkę.)
przysłówek
 1. hence **
  • stąd, więc, z tego powodu formal
   Hence my advice: please be certain about what you are doing from the very start. (Stąd moja rada: proszę, abyście od samego początku upewnili się, co robicie.)
   She fell down, hence the cast. (Ona przewróciła się, stąd ten gips.)
wykrzyknik
 1. well , *****
  • więc, zatem (używane jako podkreślenie tego, co się mówi)
   Well, you should start working! (Zatem powinieneś zacząć pracować!)
   Well, my topic for today is the life of ants. (Więc, moim tematem na dziś jest życie mrówek.)

powered by  eTutor logo