PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zatem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatem" po polsku

zatem

 1. by extension  
przysłówek
 1. then *****
  • zatem, w takim razie
   What are we still doing here then? (Zatem co my tu jeszcze robimy?)
   "He's not home." "We should call him then." ("Nie ma go w domu." "W takim razie powinniśmy do niego zadzwonić.")
 2. therefore ****
  • dlatego; dlatego też; zatem oficjalnie
   She wanted to buy a computer; therefore, she saved everything she earned. (Ona chciała kupić komputer, dlatego oszczędzała wszystko, co zarobiła.)
   He found German grammar difficult. Therefore, he quit studying it. (On uważał niemiecką gramatykę za trudną. Dlatego też przestał się jej uczyć.)
   You didn't tell me the whole truth. Therefore, you lied. (Nie powiedziałeś mi całej prawdy. Zatem skłamałeś.)
 3. now ***** , także: noo przestarzale
  • zatem (używane jako pauza) język mówiony
   Now, let's take a look at the last month's charts. (Zatem, przyjrzyjmy się wykresom z ostatniego miesiąca.)
 4. ergo
wykrzyknik
 1. well , *****
  • więc, zatem (używane jako podkreślenie tego, co się mówi)
   Well, you should start working! (Zatem powinieneś zacząć pracować!)
   Well, my topic for today is the life of ants. (Więc, moim tematem na dziś jest życie mrówek.)

"zatem" — Słownik kolokacji angielskich

by extension kolokacja
 1. by przyimek + extension rzeczownik = zatem
  Bardzo silna kolokacja

  By extension, you lose the ability to control your own economic development.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo