"zaoferować coś komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaoferować coś komuś" po polsku

czasownik
 1. offer *****
  • oferować, zaoferować [przechodni/nieprzechodni]
   They offer a 10% discount on purchases over 100 USD. (Oni oferują 10% zniżkę przy zakupach powyżej 100 USD.)
   After the interview, Mr. Smith offered me the job. (Po rozmowie kwalifikacyjnej, pan Smith zaoferował mi pracę.)
  • zaoferować (np. cenę) [przechodni]
   What price did he offer for that car? (Jaką cenę on zaoferował za ten samochód?)
   He offered me a profitable exchange. (Zaoferował mi korzystną zamianę.)

zaoferować coś komuś

czasownik
 1. extend something to somebody  
  I extended my help but she refused. (Zaoferowałem swoją pomoc, ale ona odmówiła.)
  He extended money but she refused to take it. (On zaoferował pieniądze, ale ona odmówiła ich przyjęcia.)

powered by  eTutor logo