"zaoferowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaoferowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zaoferowanie

rzeczownik
 1. offering **
 2. extending
czasownik
 1. offer *****
  • oferować, zaoferować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They offer a 10% discount on purchases over 100 USD. (Oni oferują 10% zniżkę przy zakupach powyżej 100 USD.)
   After the interview, Mr. Smith offered me the job. (Po rozmowie kwalifikacyjnej, pan Smith zaoferował mi pracę.)
  • zaoferować (np. cenę) [TRANSITIVE]
   What price did he offer for that car? (Jaką cenę on zaoferował za ten samochód?)
   He offered me a profitable exchange. (Zaoferował mi korzystną zamianę.)
czasownik
 1. extend something to somebody  
  I extended my help but she refused. (Zaoferowałem swoją pomoc, ale ona odmówiła.)
  He extended money but she refused to take it. (On zaoferował pieniądze, ale ona odmówiła ich przyjęcia.)