TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"extend something to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "extend something to somebody" po angielsku

extend something to somebody

czasownik
 1. zaoferować coś komuś
  I extended my help but she refused. (Zaoferowałem swoją pomoc, ale ona odmówiła.)
  He extended money but she refused to take it. (On zaoferował pieniądze, ale ona odmówiła ich przyjęcia.)
czasownik
 1. rozbudować, powiększyć, wydłużyć, wydłużać [przechodni]
  We plan to extend the living room by five feet. (Planujemy powiększyć salon o pięć stóp.)
  I want to extend this window so that more light comes in. (Chcę powiększyć to okno, aby wpadało więcej światła.)
 2. przedłużyć, wydłużać, wydłużyć (np. trwanie czegoś) [przechodni]
  The teacher agreed to extend the deadline for handing in our essays. (Nauczyciel zgodził się przedłużyć termin oddawania naszych wypracowań.)
  The priest extended the mass by 15 minutes. (Ksiądz przedłużył mszę o 15 minut.)
 3. rozciągać się (np. na jakiś obszar) [nieprzechodni]
  Your power doesn't extend so far. (Twoja władza nie rozciąga się tak daleko.)
  Our parish extends as far north as Millers' farm. (Nasza parafia rozciąga się na północ aż do farmy Millerów.)
 4. rozszerzyć, zwiększyć zasięg, włączyć (inne osoby, rzeczy lub miejsca) [przechodni/nieprzechodni]
  The right to participate was extended to everyone. (Prawo do wzięcia udziału zostało rozszerzone na wszystkich.)
 5. wyciągnąć (np. rękę na zgodę) [przechodni]
  She extended her hand. (Ona wyciągnęła rękę.)
 6. poszerzyć, zwiększyć (np. przewagę w zawodach) [przechodni]
  My team extended their lead and won the game. (Moja drużyna zwiększyła przewagę i wygrała mecz.)
 7. rozłożyć (mebel) [przechodni/nieprzechodni]
  Extend the table. We'll have guests. (Rozłóż stół. Będziemy mieli gości.)
  I extended the wrong ladder. (Rozłożyłem niewłaściwą drabinę.)
  przeciwieństwo: fold

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.