BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"mieć skłonności" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć skłonności" po polsku

mieć skłonności

czasownik
 1. tend ****
  • mieć tendencje, mieć skłonności (zazwyczaj coś robić, zazwyczaj jakimś być) oficjalnie [nieprzechodni]
   My hair tends to get oily very quickly. (Moje włosy mają skłonności do przetłuszczania się bardzo szybko.)
rzeczownik
 1. tendency ** , także: tendence
  • tendencja, skłonność [policzalny]
   She has a tendency to forget people's names. (Ona ma skłonność do zapominania nazwisk.)
   I have a tendency to forget what I say from one minute to the next. (Mam skłonność do zapominania o tym co przed chwilą powiedziałem.)
   The doctor said that Mark had suicidal tendencies. (Lekarz powiedział, że Mark miał skłonności samobójcze.)
 2. streak **
 3. inclination *
 4. penchant ,
  • zamiłowanie, upodobanie, skłonność
   Charles had a penchant for getting in trouble. (Charles miał skłonność do pakowania się w kłopoty.)
   His penchant for conquests is well documented. (Jego zamiłowanie do podbojów jest dobrze udokumentowane.)
   She always had a penchant for irony. (Ona zawsze miała skłonność do ironii.)
 5. liability **
 6. disposition *
 7. propensity , także: propension
  • inklinacja, skłonność, tendencja oficjalnie
   He has the propensity to be a bit gregarious when he shouldn't be. (On ma skłonność do bycia towarzyskim wtedy, gdy nie powinien.)
   I have a propensity to insult people even when I don't intend to. (Mam skłonność do obrażania ludzi, nawet jeżeli nie mam takiego zamiaru.)
 8. strain ***
  • skłonność (do czegoś) [policzalny]
   There's a strain of aggression in him. (Jest w nim skłonność do agresji.)
   People have a strain of laziness. (Ludzie mają skłonność do lenistwa.)
   He has a strain of selfishness. (On ma skłonność do egoizmu.)
 9. predisposition
 10. leaning
 11. proclivity
 12. proneness
 13. amenability
 14. appetence , także: appetency
 15. habitude   termin literacki
 16. disposure
 1. tend to do something , have a tendency to something

Powiązane zwroty — "mieć skłonności"

przymiotnik
skłonny = prone +5 znaczeń
czasownik
skłaniać = induce +6 znaczeń
skłaniać się = tilt +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik

powered by  eTutor logo