"old rag" — Słownik kolokacji angielskich

old rag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stara szmata
  1. old przymiotnik + rag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The paper we use is made from old rags, isn't it?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo