"dedicate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dedicate" po angielsku

dedicate **

czasownik
 1. dedykować [przechodni]
  She dedicated her book to her father. (Ona zadedykowała swoją książkę swojemu ojcu.)
  I dedicate this song to my girlfriend. (Dedykuję tę piosenkę mojej dziewczynie.)
 2. przeznaczać, ofiarować (pieniądze na coś) [przechodni]
  I will dedicate half the money to cancer treatment research. (Przeznaczę połowę pieniędzy na badania lekarstw na raka.)
  I dedicated my money to the new school. (Ofiarowałem moje pieniądze na nową szkołę.)
 3. otwierać uroczyście [przechodni]
  They dedicated that new hospital last week. (W zeszłym tygodniu uroczyście otworzyli ten nowy szpital.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. poświęcić się czemuś
  She had dedicated her life to teaching. (Ona poświęciła swoje życie nauczaniu.)