Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"poświęcić się czemuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poświęcić się czemuś" po polsku

poświęcić się czemuś

czasownik
 1. devote yourself to something , devote oneself to something  
  He totally devoted himself to his career. (On całkowicie poświęcił się swojej karierze.)
  Maria devoted herself to art. (Maria poświęciła się sztuce.)
 2. dedicate yourself to something  
  She had dedicated her life to teaching. (Ona poświęciła swoje życie nauczaniu.)
phrasal verb
 1. fasten onto something  
phrasal verb
 1. give up something ***
czasownik
 1. forfeit
czasownik
 1. sacrifice **
  • poświęcić (świadomie zrezygnować z czegoś) [przechodni]
   Many women sacrifice their career for their family. (Wiele kobiet poświęca swoją karierę dla rodziny.)
   He sacrifices his free time to voluntary service. (On poświęca swój wolny czas na wolontariat.)
 2. bless **
 3. consecrate
czasownik
 1. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [przechodni]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 2. devote **
 3. commit ***
  • przeznaczać, poświęcać (np. pieniądze, czas) [przechodni]
   I need to commit some money for a new car. (Potrzebuję przeznaczyć trochę pieniędzy na nowy samochód.)
   I'm mad that I committed my time to this. (Jestem zły, że przeznaczyłem na to swój czas.)
   I committed a lot of time and money to raising my children. (Przeznaczyłam dużo czasu i pieniędzy na wychowanie moich dzieci.)
 4. expend
  • zużywać, poświęcać (czas, energię, pieniądze) oficjalnie
   I did not expend all these resources only to see my profits shrink. (Nie zużyłem tych wszystkich surowców po to, żeby teraz moje zyski malały.)
   I expended a lot of my time to reach this conclusion. (Poświęciłem sporo mojego czasu, aby dojść do tego wniosku.)
   She expended all her energy today, and now she just wants to sleep. (Ona zużyła dzisiaj całą swoją energię i teraz chce już tylko iść spać.)
 5. give ***** , także: gie ScoE   [przechodni]
  I can give you 5 minutes. (Mogę ci poświęcić 5 minut.)
  You need to give yourself more at work. (Musisz się bardziej poświęcać w pracy.)
 6. hallow ,
phrasal verb
 1. live for something *
 2. commit oneself , commit oneself to something