KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"świątynia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "świątynia" po polsku

świątynia

obrazek do "temple" po polsku
rzeczownik
 1. temple **   [policzalny]
  A temple is a place to pray. (Świątynia jest miejscem do modlenia się.)
  Hindu temples are very monumental. (Świątynie hinduskie są bardzo monumentalne.)
 2. temple ** , templum latin  
 3. shrine *
  • kapliczka, sanktuarium, świątynia
   Yesterday, you said you'd go pray at a shrine for my victory. (Wczoraj powiedziałaś, że pójdziesz do kapliczki modlić się o moje zwycięstwo.)
   It's a shrine to the guardian of the lake. (To kapliczka dla strażnika jeziora.)
 4. sanctuary , *   American English
  This building is the only sanctuary in the town. (Ten budynek to jedyna światynia w miasteczku.)
 5. tabernacle
 6. high place
 7. fanum  
 8. naos  
 9. fane   dawne użycie

"świątynia" — Słownik kolokacji angielskich

high place kolokacja
 1. high przymiotnik + place rzeczownik = świątynia, miejsce kultu
  Bardzo silna kolokacja

  The church, she knew, had power and many friends in high places.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo