TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"devote yourself to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "devote yourself to something" po angielsku

devote yourself to something
devote oneself to something

czasownik
  1. poświęcić się czemuś
    He totally devoted himself to his career. (On całkowicie poświęcił się swojej karierze.)
    Maria devoted herself to art. (Maria poświęciła się sztuce.)
czasownik
  1. poświęcać, angażować (np. swój czas, energię) [przechodni]
    They've devoted a lot of time to this project. (Oni poświęcili mnóstwo czasu na ten projekt.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "devote yourself to something"

rzeczownik
devotion = oddanie się (jakiejś sprawie), poświęcenie się (komuś, czemuś) +1 znaczenie
czasownik