Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"oddanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddanie się" po polsku

oddanie się

rzeczownik
 1. devotion *
  • oddanie się (jakiejś sprawie), poświęcenie się (komuś, czemuś)
   Your devotion to your wife is really very touching. (Twoje oddanie żonie jest naprawdę bardzo wzruszające.)
rzeczownik
 1. commitment ***
  • poświęcenie, oddanie [niepoliczalny]
   dedication to something
   The MP's commitment to his party is unbelievable. (Oddanie posła swojej partii jest niebywałe.)
   The mother's commitment saved the life of her baby. (Poświęcenie matki uratowało życie jej dziecka.)
   link synonim: dedication
 2. dedication *
 3. allegiance *
  • poddaństwo, posłuszeństwo, oddanie (np. wobec kraju, przekonania)
   Never in my whole life did I swear allegiance to him. (Nigdy w całym moim życiu nie przysięgałem mu posłuszeństwa.)
 4. surrender **
 5. piety
 6. faithfulness
  • oddanie, wierność [niepoliczalny]
   Their strength lies in their faithfulness to their company founders' vision. (Ich siła tkwi w wierności wizji założycieli firmy.)
 7. relinquishment
 8. devotedness
 9. staunchness
 10. reciprocation
 11. reciprocating
 12. relinquishing
 13. regiving
 14. surrendering
 15. ceding
 16. remitting
 17. disgorging
przysłówek
 1. heartfully
czasownik
 1. convey **
 2. capture ***
  • uchwycić, oddawać (np. piękno przyrody na zdjęciu) [przechodni]
   I managed to capture this beautiful sunset! (Udało mi się uchwycić ten piękny zachód słońca!)
   He's a great photographer, he captured the beauty of the ocean. (On jest świetnym fotografem, uchwycił piękno oceanu.)
   The photographer captured the moment perfectly. (Fotograf idealnie uchwycił moment.)
 3. surrender **
 4. donate **
 5. concede **
 6. render **
 7. resonate with something
 8. check *****
 9. cede   oficjalnie
 10. reciprocate
 11. disgorge
 12. remit ,
 13. regive
phrasal verb
 1. hand over
 2. give back
 3. give something away , give away something *
phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
 2. hand in something BrE , hand something in BrE * , turn in something AmE * , turn something in AmE *
 3. turn something in *
 4. give something back , give back something
  • zwracać coś, oddawać coś
   When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
   Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 5. take something back * , także: take back something
 6. give of something
  • oddawać coś, oferować coś (np. swój czas, swoje zaangażowanie)
   If he gives of his time, he likes you. (Jeżeli on oferuje swój czas, lubi cię.)
 7. bring something back , bring back something *
 8. deliver something up
 9. kick something back
phrasal verb
 1. pass something in
 2. fork up something
phrasal verb
 1. give somebody something back  
  Leon gave me back my book. (Leon oddał mi moją książkę.)
  Give me my money back. (Oddaj mi moje pieniądze.)
 2. give something back to somebody  
 3. give something over to somebody
 4. give something away to somebody
 5. pass something back to somebody  
czasownik
 1. yield something over to someone
czasownik
 1. relinquish
phrasal verb
 1. give oneself up to something
czasownik
 1. give yourself over to something
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE