ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"discovering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "discovering" po angielsku — Słownik polsko-angielski

discovering

rzeczownik
 1. odkrycie (przypadkowo), odnalezienie (po poszukiwaniach)
 2. dowiedzenie się (czegoś nowego)
 3. odkrycie, dokonanie odkrycia (np. naukowego)
 4. odkrycie (np. nowego hobby)
 5. zauważenie, odkrycie (np. utalentowanego zespołu)
czasownik
 1. odkrywać (przypadkowo), odnaleźć (po poszukiwaniach) [TRANSITIVE]
  He discovered the hidden treasure. (On odnalazł ukryty skarb.)
  The police discovered money hidden in the attic. (Policja odkryła pieniądze ukryte na strychu.)
  We discovered this mysterious, ancient monument two years ago. (Odkryliśmy ten tajemniczy, starożytny pomnik dwa lata temu.)
 2. dowiadywać się (czegoś nowego) [TRANSITIVE]
  Today I discovered that my parents met when they were 22. (Dziś dowiedziałem się, że moi rodzice poznali się, kiedy mieli po 22 lata.)
  I discovered some interesting historical facts today. (Dowiedziałem się dziś o kilku ciekawych faktach historycznych.)
 3. odkrywać, dokonywać odkrycia (np. naukowego) [TRANSITIVE]
  Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. (Alexander Fleming odkrył penicylinę w 1928 roku.)
  Professor Lloyd has discovered a new element. (Profesor Lloyd odkrył nowy pierwiastek.)
 4. odkrywać (np. nowe hobby) [TRANSITIVE]
  I discovered snorkling, you should try it too! (Odkryłem nurkowanie, powinieneś też spróbować!)
  My son discovered a new computer game and now he spends whole days in his room. (Mój syn odkrył nową grę komputerową i teraz spędza całe dnie w swoim pokoju.)
 5. zauważać, odkrywać (np. utalentowany zespół) [TRANSITIVE]
  We have been discovered by David Smith, our music producer. (Zostaliśmy zauważeni przez Davida Smitha, naszego producenta muzycznego.)
  He discovered me when I was singing in a small bar. (Zauważył mnie, kiedy śpiewałem w małym barze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.