PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"give cover" — Słownik kolokacji angielskich

give cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj nakrycie
  1. give czasownik + cover rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When they gave cover to my unit's advance, I loved them.

    Podobne kolokacje: