BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pokrywka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokrywka" po polsku

pokrywka

obrazek do "lid" po polsku
rzeczownik
  1. lid **   [policzalny]
    She carefully lifted the lid. (Ona ostrożnie podniosła pokrywkę.)
    I need a lid of the pot to cook the soup. (Potrzebuję pokrywki garnka, żeby ugotować zupę.)
  2. lidding  
  3. tegmen , także: tegmentum
  4. dish-cover
    • pokrywka (na talerz)

Powiązane zwroty — "pokrywka"

phrasal verb
czasownik
pokrywać = blanket +9 znaczeń
pokryć = cover , także: kiver dialekt +4 znaczenia
kryć = imply +1 znaczenie
kryć się = underlie +2 znaczenia
pokrywać się = correspond +1 znaczenie
rzeczownik
pokrywa = cover , także: kiver dialekt +5 znaczeń
pokrycie = skin +10 znaczeń
pokrywanie = mounting +1 znaczenie
inne
wykrzyknik

powered by  eTutor logo