GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"chowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chowany" po polsku

chowany

przymiotnik
 1. retractile
czasownik
 1. hide ****
  • chować, ukrywać [przechodni]
   The girl hid the doll in the garden. (Dziewczynka ukryła lalkę w ogrodzie.)
   He was hiding it from the police. (On ukrywał to przed policją.)
   She hid her face in her hands. (Ona schowała twarz w dłoniach.)
   They were hiding Jews during the Second World War. (Oni ukrywali Żydów podczas drugiej wojny światowej.)
   Are you hiding illegal immigrants? (Czy ukrywacie nielegalnych imigrantów?)
   przeciwieństwo: reveal
   important nie mylić z: chide
 2. tuck **
  • wkładać (np. koszulę w spodnie), chować (np. pieniądze do portfela) [przechodni]
   You should tuck your shirt in. (Powinieneś włożyć koszulę do spodni.)
   You know, maybe you shouldn't tuck in your shirt. (Wiesz co, może nie powinieneś wkładać koszuli do spodni.)
 3. lock , ***
  • zamykać, chować (w bezpiecznym miejscu) [przechodni]
   He locked the dog in his room. (On zamknął psa w swoim pokoju.)
   I locked my diary in a drawer. (Schowałam swój pamiętnik w szufladzie.)
   I have to lock my jewellery in a box. (Muszę schować swoją biżuterię w pudełku.)
 4. bury ***
  • ukrywać, chować (np. okulary pod stosem papierów) [przechodni]
   I'm looking for my glasses, did you bury them under a pile of papers again? (Szukam moich okularów, czy znowu schowałeś je pod stosem papierów?)
   When I came in his room, he buried something under the books. (Kiedy wszedłem do jego pokoju, ukrył coś pod książkami.)
 5. stash *
  • chować (coś cennego), skrywać (coś), mieć w schowku (coś) potocznie
   The stolen pictures were stashed in an abandoned house. (Ukradzione obrazy zostały ukryte w opuszczonym domu.)
   I stashed a present for her under my bed. (Ukryłem prezent dla niej pod moim łóżkiem.)
 6. coffer
 7. inter ,
 8. retract
 9. fledge
 10. inurn
 11. inearth
phrasal verb
 1. put something away , także: put away something
czasownik
 1. pocket , ***
  • włożyć, schować (do kieszeni)
   He pocketed his change. (On włożył resztę do kieszeni.)
   Pocket the money or you will lose it. (Schowaj te pieniądze do kieszeni albo je zgubisz.)
 2. encave
phrasal verb
 1. lock something up
 2. sock something away
phrasal verb
 1. go in ***
 2. hide away
  • schować się (przed światem)
   These people like to hide away and meditate. (Ci ludzie lubią chować się przed światem i medytować.)
 3. lay up
  • zaszyć się, schować się
   Her dream was to lay up in a forest in a little cabana. (Jej marzeniem było się zaszyć w lesie w małej chatce.)
obrazek do "hide" po polsku
czasownik
 1. hide ****